שימו לב!! רישום להשלמת מבחנים!!

בעמוד זה ניתן להירשם למבחנים חוזרים שנערכו מתחילת המחצית.

בס"ד 

הורים ותלמידים יקרים, שלום וברכה!

בהתאם לנוהל השלמת המבחנים בישיבה, כל תלמיד שצריך להשלים מבחן כלשהו מתקופת המבחנים הרביעית והאחרונה, 

ישלים את המבחן במועד אחד קבוע מראש:

יום ראשון כ"ז סיון 10.6 למניינם החל משעה 14:00.

שימו לב: ביום זה יתקיים יום כיף בבריכה לכלל הישיבה. בתום הבריכה ייצאו הסעות מהבריכה ישירות לבתים. 

תלמידים שמשלימים מבחנים יחזרו בהסעות לישיבה!

לא יהיו הסעות נוספות בתום היום. משלימי המבחנים יחזרו הביתה עצמאית!

 

הרישום ייעשה ע"י התלמיד רק דרך אתר האינטרנט של הישיבה nechalim.co.il 

עד ליום רביעי כ"ג סיון 6.6 למניינם בשעה 8:45 בבוקר בלבד.

לא תתקבל הרשמה לאחר מכן משום סיבה שהיא!

  קישור להרשמה להשלמת מבחנים – לחץ כאן

להלן הנחיות לגבי ביצוע השלמת המבחנים:

                                1.            במועד זה יצטרך תלמיד שהפסיד בחינה, מכל סיבה שהיא, להשלים את הבחינה.

                                2.            תלמיד שנכשל או רוצה לשפר את ציונו חייב לקבל את אישור המורה לגשת לבחינה. 

                            (המורה יאשר רק בהתאם לנוכחות סדירה ותפקוד ראוי של התלמיד בשיעורים)

                                3.            תינתן אפשרות להשלים עד 3 מבחנים לכל היותר, בכפוף לשעת הסיום – 17:00.

                                4.            התאמות במועד זה תינתנה רק במידת האפשר.

 

בהצלחה רבה לכל הנבחנים!