לכל זמן ועט4- תשע"ט- תחרות הסיפור הקצר ע"ש אורי אורבך!

שנה רביעית ברציפות- תחרות הסיפור הקצר לעידוד הכתיבה בקרב בני הנוער וכלל הציבור

מה הסיפור שלכם?? >>> לשליחה לחצו כאן

מה הסיפור שלכם?? >>> לשליחה לחצו כאן

אופן ההגשה:

בשם הקובץ יצויין שם הסיפור בלבד

 אופן הגשת הקובץ:

1. את הסיפור יש לשלוח למייל : בקובץ word רגיל ופתוח 

2. גופן david גודל גופן 12.
3. עד 2 עמ' 
A4
4. רוחב שוליים סטנדרטי.
5. שורה וחצי רווח.

 סיפור אשר לא יועבר עפ"י הקריטריונים הנ"ל לא יוכל להיבדק מטעמי שיוויון!

לתקנון התחרות הכנסו