כנס נחלים השני למחשבת ישראל- ה'תשע"ז- ההרצאות המלאות!! לצפייה היכנסו

היום הראשון

הרב רא"ם הכהן