אברהם טרבלסי הי"ד

תאריך לידה: תאריך פטירה:
אברהם טרבלסי