אפרים צבי רוזנברג הי"ד

תאריך לידה: תאריך פטירה:
אפרים_צבי_רוזנברג3