אש קודש גילמור הי"ד

תאריך לידה: תאריך פטירה:
אש קודש גילמור