בנימין הר-זהב הי"ד

תאריך לידה: תאריך פטירה:
בנימין_הר-זהב