חיים זאב רוזנבלום הי"ד

תאריך לידה: תאריך פטירה: 20-06-1970
חיים_רוזנבלום