ירון אונגר הי"ד

תאריך לידה: תאריך פטירה: 09/06/1996
ירון אונגר4

תאריך פטירה: כ"ג סיון תשנ"ו  09/06/1996

מקום הקבורה: כפר עציון, חלקה 2 שורה 5