סא"ל יוסף חיים (ספי) שאומן הי"ד

תאריך לידה: תאריך פטירה: 9-6-1982
ספי שאומן