סגן שלום יצחק יודקוביץ הי"ד

תאריך לידה: תאריך פטירה:
שלום_יצחק_יודקוביץ3