סמ"ר יוסף (ספי) מגורי כהן הי"ד

תאריך לידה: תאריך פטירה:
יוסף_מגורי_כהן3